Pacific Beachfront Home
ELIAS CALLES 24-41$2,950,000 USDHomes

Pacific Beachfront Home

893.08 f2

5 Bedrooms 3 Baths 1 Half bath Pool

162 days on mls

LA PASTORA BEACHFRONT
TODOS SANTOS 23-1648 $4,950,000 October 17, 2023
$4,495,000 USDLand

LA PASTORA BEACHFRONT

30,855.69 m2    Solar    Private Well

421 days on mls

Todos Santos beachfront
TODOS SANTOS NORTH 24-1309$6,000,000 USDLand

Todos Santos beachfront

53,614.96 m2    CFE

91 days on mls

Beachfront Land Meliton
TODOS SANTOS NORTH 24-2423$282,000 USDLand

Beachfront Land Meliton

17,754.00 m2

24 days on mls

Calicora Beachfront
PESCADERO/CERRITOS 23-3467 $999,000 April 24, 2024
$795,000 USDLand

Calicora Beachfront

2,479.80 m2    Common Well

278 days on mls

South Cerritos Beachfront
PESCADERO/CERRITOS 23-4121 $749,000 June 10, 2024
$700,000 USDLand

South Cerritos Beachfront

1,738.00 m2

226 days on mls

Cerritos Beachfront Legacy
PESCADERO/CERRITOS 24-540 $2,535,000 February 23, 2024
$2,495,000 USDLand

Cerritos Beachfront Legacy

5,143.87 m2    Trucked

133 days on mls

Cerritos Beachfront Lot
PESCADERO/CERRITOS 24-919 $599,000 April 12, 2024
$799,000 USDLand

Cerritos Beachfront Lot

1,709.81 m2    Generator    Trucked

112 days on mls

Cerritos Beachfront Lot
PESCADERO/CERRITOS 24-920 $750,000 February 23, 2024
$749,000 USDLand

Cerritos Beachfront Lot

1,711.11 m2    Generator    Trucked

112 days on mls

Beachfront Cove
PESCADERO/CERRITOS 24-2051$900,000 USDLand

Beachfront Cove

1,018.00 m2

49 days on mls

BEACHFRONT LOT
EL SARGENTO 23-4889$969,000 USDLand

BEACHFRONT LOT

1,461.00 m2    Trucked

182 days on mls

Buena Vibra
EL SARGENTO 24-5 $875,000 March 05, 2024
$800,000 USDLand

Buena Vibra

1,605.00 m2

164 days on mls


Show Map